مهدی قایدی

مهدی قایدی بازیکن قدیم استقلال یکی از ویژه ترین مهاجم های ادوار گذشته این تیم است.

تازه ترین ها

صفحه‌ها