نسرین مقانلو دوباره عزادار شد | نوروز سیاه برای خانم بازیگر

نسرین مقانلو در صفحه اینستاگرامش نوشت:

به نقل از برترین ها، نسرین مقانلو که به تازگی داغدار از دست دادن پسر بزرگش عرشیا شد، در اینستاگرامش از داغ تازه اش و از دست دادن مادرش خبر داد.

نسرین مقانلو در صفحه اینستاگرامش نوشت: مادرم هم رفت به سفر و من دوباره داغ دیگری رو بر دل میکشم خدایا چه در من دیدی که فکر کردی میتونم اینقدر قوی باشم که داری با مرگ عزیزانم منو امتحان میکنی مادرم رو هم ازم گرفتی؟؟؟؟ مادرم روحت شاد و مسیرت پر نور الان با ارشیا و بابا کنار هم هستید برای من دعا کنید که بتونم دوام بیارم.

نسرین مقانلو در صفحه اینستاگرامش نوشت:

مادرم هم رفت به سفر و من دوباره

داغ دیگری رو بر دل میکشم

خدایا چه در من دیدی که فکر کردی

میتونم اینقدر قوی باشم که داری با مرگ عزیزانم

منو امتحان میکنی مادرم رو هم ازم گرفتی؟؟؟؟

مادرم روحت شاد و مسیرت پر نور

الان با ارشیا و بابا کنار هم هستید

برای من دعا کنید که بتونم دوام بیارم.