بدل نیکی کریمی رونمایی شد | شباهت عجیب این خانم به نیکی کریمی همه را شوکه کرد

عکسی جالب از مادر نیکی کریمی بازیگر و سوپراستار ایرانی منتشر شد که نشان می دهد مادر این خانم بازیگر در جوانی کپی دخترش بوده است.

عکسی جالب از مادر نیکی کریمی بازیگر و سوپراستار ایرانی منتشر شد که نشان می دهد مادر این خانم بازیگر در جوانی کپی دخترش بوده است.

آیا می دانید این فرد معروف همسر اول “نیکی کریمی” بوده است! 29 بهمن 1401-14:05 9 4,360 کمتر از یک دقیقه آیا می دانید همسر اول "نیکی کریمی" که بود؟ نیکی کریمی خیلی سال پیش در دوران جوانی اش یکبار ازدواج ناموفقی داشت که به طلاق ختم شد. به گزارش وقت صبح، نیکی کریمی بازیگر مطرح و سوپراستار دهه 70 سینمای ایران در زمان جوانی اش یکبار ازدواج کرده بود اما کمتر کسی از ازدواج این خانم بازیگر در جوانی حبر داشت. آیا می دانید همسر اول "نیکی کریمی" که بود؟ همسر این خانم بازیگر تاجر معروفی بود و بخاطر ناسازگاری هایی که با شغل نیکی کریمی داشت این ازدواج خیلی زود به طلاق ختم شد. سریال دیو و ماه پیشونی رو همین حالا تماشا کن! سریال دیو و ماه پیشونی رو همین حالا تماشا کن! مشاهده آنلاین yektanet-logo-sign تبلیغ برای همین بسیاری از هواداران این خانم بازیگر از ازدواج او خبر ندارند و فکر می کنند نیکی کریمی تاکنون مجرد بوده است و ازدواجی نداشته است.

آیا می دانید این فرد معروف همسر اول “نیکی کریمی” بوده است!

نیکی کریمی بازیگر مطرح و سوپراستار دهه 70 سینمای ایران در زمان جوانی اش یکبار ازدواج کرده بود اما کمتر کسی از ازدواج این خانم بازیگر در جوانی حبر داشت.

همسر این خانم بازیگر تاجر معروفی بود و بخاطر ناسازگاری هایی که با شغل نیکی کریمی داشت این ازدواج خیلی زود به طلاق ختم شد.

عکسی جالب از مادر نیکی کریمی بازیگر و سوپراستار ایرانی منتشر شد که نشان می دهد مادر این خانم بازیگر در جوانی کپی دخترش بوده است.

آیا می دانید این فرد معروف همسر اول “نیکی کریمی” بوده است! 29 بهمن 1401-14:05 9 4,360 کمتر از یک دقیقه آیا می دانید همسر اول "نیکی کریمی" که بود؟ نیکی کریمی خیلی سال پیش در دوران جوانی اش یکبار ازدواج ناموفقی داشت که به طلاق ختم شد. به گزارش وقت صبح، نیکی کریمی بازیگر مطرح و سوپراستار دهه 70 سینمای ایران در زمان جوانی اش یکبار ازدواج کرده بود اما کمتر کسی از ازدواج این خانم بازیگر در جوانی حبر داشت. آیا می دانید همسر اول "نیکی کریمی" که بود؟ همسر این خانم بازیگر تاجر معروفی بود و بخاطر ناسازگاری هایی که با شغل نیکی کریمی داشت این ازدواج خیلی زود به طلاق ختم شد. سریال دیو و ماه پیشونی رو همین حالا تماشا کن! سریال دیو و ماه پیشونی رو همین حالا تماشا کن! مشاهده آنلاین yektanet-logo-sign تبلیغ برای همین بسیاری از هواداران این خانم بازیگر از ازدواج او خبر ندارند و فکر می کنند نیکی کریمی تاکنون مجرد بوده است و ازدواجی نداشته است.

آیا می دانید این فرد معروف همسر اول “نیکی کریمی” بوده است!

نیکی کریمی بازیگر مطرح و سوپراستار دهه 70 سینمای ایران در زمان جوانی اش یکبار ازدواج کرده بود اما کمتر کسی از ازدواج این خانم بازیگر در جوانی حبر داشت.

همسر این خانم بازیگر تاجر معروفی بود و بخاطر ناسازگاری هایی که با شغل نیکی کریمی داشت این ازدواج خیلی زود به طلاق ختم شد.