تیپ خفن و با لباس رنگ جیف آیسان سریال سقوط | این آقا کنار خانم بازیگر کیست؟

در بسیاری از تصاویر الناز ملک می‌بینیم که او شیفته رنگ‌هایی است که بیشتر جلب توجه می‌کنند.

در بسیاری از تصاویر الناز ملک می‌بینیم که او شیفته رنگ‌هایی است که بیشتر جلب توجه می‌کنند.

الناز ملک آیسان سریال سقوط در واقعیت پوشش متفاوتی داشته است.

در یکی از تصاویر این بازیگر زیبا با مانتویی به رنگ سرخابی دیده می‌شود.

شاید کمتر کسی جسارت پوشیدن این رنگ‌های جیغ جلب توجه‌کننده را داشته باشد اما الناز ملک در تصاویرش ثابت می‌کند که در پوشش و انتخاب رنگ‌ها کاملا جسور است.