مازیار لرستانی با مردم خداحافظی کرد | استوری تلخ خدافظی مازیار لرستانی دل همه را خون کرد

سال گذشته بود که برخی رسانه ها مدعی تغییر جنسیت شهره لرستانی شدند. اما او به این ادعاهای جنجالی پاسخی نداد.

سر آخر در تیر ماه سال جاری یک فایل صوتی منتشر کرد که در آن تایید می کرد تغییر جنسیت اش را آغاز کرده و نام اش را به مازیار لرستانی تغییر داده است.

از آن زمان تاکنون مازیار لرستانی با شایعه ها و ادعاهای عجیب و غریبی روبرو بوده است و هر بار مجبور بوده، تک تک این ادعاها را تکذیب کند.

او اکنون یادداشتی خطاب به قضاوت کنندگان اش منتشر کرده و نوشته است: برای آن ها ندانسته قضاوتم کردند.

«هر آنکس که تو را می آزارد، روحیست که از درون خود جدا افتاده نگذار آشفتگی اش تو را از درون سرشار از صلحت دور کند برای او طلب عشق کن و همواره مهربان باش.

زیرا که همگی ما در پلکان آگاهی همواره قدمی جلوتر از پله ی قبل و قدمی عقب تر از پله ی پیش روی خویشیم و شفقت این فاصله را پر میکند…»

توصیه مازیار لرستانی به قضاوت کنندگان اش