مرغ ارزان شد | جدیدترین و بروزترین قیمت مرغ در بازار و میادین امروز 28 اسفندماه

در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.

این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم. قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ عنوان قیمت (تومان) پای مرغ 11,000 پای بوقلمون 12,000 جگر مرغ 16,000 تخم مرغ بسته 6 عددی 18,600 تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی 18,600 تخم بلدرچین 12عددی 20,000 گردن مرغ بدون پوست 24,000 تخم بلدرچین 15عددی 24,500 دل مرغ پاک کرده 26,700 تخم مرغ بسته 9 عددی 27,100 تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی 27,100 سنگدان مرغ 27,500 جگر پاک شده بوقلمون 35,000 تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی 39,000 دل پاک شده بوقلمون 40,000 سنگدان پاک شده بوقلمون 40,000 شتر مرغ چربی جامد 41,000 شتر مرغ قلم 41,000 مرغ کامل منجمد 45,000 تخم مرغ غیر بسته بندی 45,000 تخم مرغ بسته بندی 15 عددی 45,250 تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی 45,250 بوقلمون بال 48,000 مرغ کامل تازه 61,000 تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی 62,000 تخم مرغ بسته 20 عددی 63,700 تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی 63,700 بوقلمون بازو 66,000 بازوی کبابی ساده مرغ 67,000 بوقلمون گردن 72,000 مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ 74,000 تخم مرغ بسته 24 عددی 74,000 تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی 74,000 بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال 82,000 تخم مرغ بسته بندی 86,500 تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی 86,500 بوقلمون نیم شقه 88,500 بوقلمون لاشه کامل یا شقه 89,000 ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 92,000 شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 93,700 مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان 97,000 ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 98,000 بوقلمون ساق 102,000 سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 103,000 سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 106,000 جوجه کباب با استخوان ساده 107,000 ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 109,000 اردک منجمد 110,000 بوقلمون ران 117,000 شتر مرغ گردن 117,000 بوقلمون سینه 121,000 بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 123,000 شتر مرغ سنگدان 123,500 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 125,000 شنیتسل مرغ بدون آرد 127,000 بلدرچین کامل تازه 129,000 سینه مرغ سوخاری 130,000 بوقلمون ران با پوست و استخوان 132,000 غاز منجمد 140,000 فیله مرغ 149,000 بوقلمون چرخکرده 150,000 بوقلمون فیله 158,000 بوقلمون مغز ران 164,000 شتر مرغ دل و جگر پاک شده 178,000 کبک منجمد 180,000 شتر مرغ آبگوشتی 218,000 قرقاول منجمد 220,000 شتر مرغ ماهیچه 280,000 شتر مرغ ران بدون استخوان 285,000