یکی از حیوونارو انتخاب کن تا بگم خوش بین هستی یا بد بین

18:36 - 1401/12/27
تست زیر انجام دهید و خود را بیشتر بشناسید.

یکی از حیوونارو انتخاب کن تا بگم خوش بین هستی یا بد بین17

اگر اسب را انتخاب کردید

شما همیشه نیمه خالی لیوان را می بینید. اغلب با حس نوستالژی به گذشته نگاه می کنید. انگار می خواهی خودت را از زندگیت نجات بدهی. فقط باید دست از شکایت کردن بردارید و به راه خود ادامه دهید. از سوی دیگر، شما شجاع، با استعداد، جالب و باهوش هستید و چیزی از دیگران کم ندارید که بخواهید به آنها حسادت کنید. باید درک کنید که منفی نگری خوب نیست. قدرت ذهن و توانایی درست عمل کردن برای زندگیتان ضروری است.

اگر تک شاخ را انتخاب کردید

اگر تصمیم گرفته اید تک شاخ را انتخاب کنید، پس یک انسان خوش بین هستید . شما حتی در بدترین موقعیت ها، همیشه نیمه پر لیوان را می بینید. می‌دانید چگونه تمرکز کنید و پیچیده‌ترین موقعیت‌ها و مشکلات را حل کنید. شما خوب می‌دانید که در انتهای تونل همیشه نور امید می‌درخشد. شما عاشق ارتباط برقرارکردن با دیگران هستید و باعث می‌شوید همیشه در کنار شما حس خوبی داشته باشند. یاد بگیرید که همیشه راه خود را بروید، هرگز تسلیم نشوید، لبخند بزنید و هرگز غمگین و کسل نباشید. شما دوست دارید در لحظه زندگی کنید.

منبع: سایت طلا