زلزله | زمین لرزه

زلزله شدید سوریه را رسما نابود کرد | شهر حریم سوریه از روی زمین محو شد

21:22 - 1401/11/17
بدنبال زلزله مهیب ترکیه و سوریه مقامات محلی می گویند شهر حریم سوریه در نزدیکی مرز ترکیه به طور کامل از روی زمین محو شده است.

بدنبال زلزله مهیب ترکیه و سوریه مقامات محلی می گویند شهر حریم سوریه در نزدیکی مرز ترکیه به طور کامل از روی زمین محو شده است.