سلنا گومز از دوست پسر جدید و جذابش رونمایی کرد | این پسر زیباتر است یا جاستین بیبر؟

21:18 - 1401/11/03
تصاویر جدید از سلنا گومز خواننده ۳۰ ساله همراه درو تاگارت خواننده ۳۳ساله دست در دست هم در حال رفتن به رستورانی در نیویورک منتشر شده است.

گل کوچیک: تصاویر جدید از سلنا گومز خواننده ۳۰ ساله همراه درو تاگارت خواننده ۳۳ساله دست در دست هم در حال رفتن به رستورانی در نیویورک منتشر شده است. گفتنی است که چند شب قبل هم این دو به بولینگ رفته بوند!

سلنا گومز از دوست پسر جدید و جذابش رونمایی کرد | این پسر زیباتر است یا جاستین بیبر؟3

سلنا گومز از دوست پسر جدید و جذابش رونمایی کرد | این پسر زیباتر است یا جاستین بیبر؟7

در این مدت که این دو با هم دیده شدند سلنا گومز یک استوری منتشر و اعلام کرد تنها است و نوشت: من خیلی دوست دارم تنها باشم.

 

 

 

 

 

.