علی دایی | همسر علی دایی | اینستاگرام علی دایی | دختر علی دایی

پلمپ مغازه جواهر فروشی علی دایی | علی دایی ورشکست شد

15:47 - 1401/09/14
رستوران و مغازه جواهر فروشی «علی دایی» به دلیل تخلف پلمب شد. همراهی با اعتصابات غیر قانونی از جمله مواردی است که به پلمب این دو مکان توسط پلیس اماکن پایتخت منجر شده است.

رستوران و مغازه جواهر فروشی «علی دایی» به دلیل تخلف پلمب شد. همراهی با اعتصابات غیر قانونی از جمله مواردی است که به پلمب این دو مکان توسط پلیس اماکن پایتخت منجر شده است.

پلمپ مغازه جواهر فروشی علی دایی | علی دایی ورشکست شد1

 

 

 

 

 

.