علیرضا بیرانوند چند تا بچه داره؟ (عکس) | عاشقانه های علیرضا و زنش اکرم

06:50 - 1401/09/03
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران و اصالتا لر است. علیرضا بیرانوند با دختر عمویش ازدواج کرده است. علیرضا بیرانوند می گوید به سختی توانسته با دختر عمویش اکرم بعد از 5 بار خواستگاری ازدواج کند.

گل کوچیک: علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران و اصالتا لر است. علیرضا بیرانوند با دختر عمویش ازدواج کرده است. علیرضا بیرانوند می گوید به سختی توانسته با دختر عمویش اکرم بعد از 5 بار خواستگاری ازدواج کند. علیرضا بیرانوند دو فرزند به نام های طاها و بارانا دارد. اسم همسر نیز علیرضا بیرانوند اکرم است.

علیرضا بیرانوند چند تا بچه داره؟ (عکس) | عاشقانه های علیرضا و زنش اکرم11

بیرانوند درباره ازدواجش میگوید که زمانی از روستا برای رفتن به مدرسه به شهر آمد شبها به خانه عمویش میرفت و در آنجا رفته رفته به دختر عمویش علاقمند شد و زمانی به سن 18 سالگی رسید از پدر و مادر خود خواست که به خواستگاری دختر عمویش بروند و او را خواستگاری کنند اما عمویش پاسخ منفی داد.

یرانوند میگوید البته حق داشتند چون ما از نظرمالی بسیار وضعیت بدی داشتیم و عمویم نمیتوانست دخترش را به من که هیچ پول و شغلی نداشتم بدهد اما در نهایت وقتی قراردادم 80 میلیون شد با ازدواج من موافقت کردند و البته دختر عمویم به من نی علاقمند بود ولی به دلیل مخالفت پدرش نمیتوانست مقاومتی کند.

چون از شهرستان به تهران آمده بودم وارد حاشیه های مجردی نشده و به جای تفریحات مجردی و دوستانه همیشه کنار همسر و فرزندم بودم.

علیرضا بیرانوند چند تا بچه داره؟ (عکس) | عاشقانه های علیرضا و زنش اکرم10