علیرضا بیرانوند | همسر علیرضا بیرانوند | چت علیرضا بیرانوند

دماغ شکسته و ترکیده علیرضا بیرانوند مورد تمسخر قطری ها قرار گرفت + عکس

17:35 - 1401/09/02
تصویری از دیدار وزیر ورزش و جوانان با علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی منتشر شده که حاکی از مصدومیت جدی این بازیکن است، به این ترتیب ادامه همکاری او برای ایران در جام جهانی در از ابهام قرار دارد.

گل کوچیک: علیرضا بیرانوند بازیکن و دروازه بان تیم ملی است. علیرضا بیرانوند سالها پیش بعد از گرفتن توپ کریس رونالدو در بازی با ایران مشهور شد. علیرضا بیرانوند در بازی دو روز پیش که با انگلیس در قطر برگزار شد با مجید حسینی برخورد کرد و بینی اش شدیدا ضربه دید. علیرضا بیرانوند همسری به نام اکرم دارد.

تصویری از دیدار وزیر ورزش و جوانان با علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی منتشر شده که حاکی از مصدومیت جدی این بازیکن است، به این ترتیب ادامه همکاری او برای ایران در جام جهانی در از ابهام قرار دارد.

دماغ شکسته و ترکیده علیرضا بیرانوند مورد تمسخر قطری ها قرار گرفت + عکس20