مرد مسافر زمان

ادعای عجیب این مرد که میگه به آینده سفر کرده است! / این مرد مسافر زمان از آینده است+ عکس

23:30 - 1401/07/03
درحالیکه بحث ماشین زمان و سفر به آینده هنوز در حد ایده ی ناموفق باقی مانده است مرد جوانی ادعا می کند که به آینده ای دور سفر کرده و برای اثبات صحبت هایش از آنجا عکس گرفته و آورده است.

مرد مسافر زمان از آینده عکس آورد!!

مسافر زمان ادعا می کند برای اثبات حرفهایش عکسی از 6000 سال و شهری در آینده آورده است تا ثبات کند که او در زمان سفر کرده و این آرزوی انسان را به تحقق رسانده است.

ادعای عجیب این مرد که میگه به آینده سفر کرده است! / این مرد مسافر زمان از آینده است+ عکس2

مردی که مدعی است به آینده سفر کرده است

سفر به آینده با مدرکی از شهر بی نام و نشان

این مرد که نامش منتشر نشده است می گوید به آینده سفر کرده است و به عنوان مدرک عکسی از آنجا گرفته ، در ویدئوی مربوط مسافر زمان با چهره ای بلور شده در حال ارائه توضیحاتی در مورد سفر محرمانه اش به آینده است و می گوید از زندگی انسان ها در چندین هزار سال آینده رازهایی می داند .

او که روش پنهانی برای مسافرت به آینده دارد در بخشی از صحبت هایش عنوان کرده که او جزو افرادی است که در ماموریت مخفی ارسال انسان ها به آینده که در سال 1990 طرح ریزی شده بود شرکت داشته . در میان صحبت هایش و توصیف زندگی در آینده عکسی نشان می دهد که متعلق به شهری بی نام است ، شهری که متاسفانه به دلیل بلور شدن تصویر تنها نمایی آب رنگی از ان پیداست و هیچ چیز واضحی نشان داده نمی شود .

ادعای عجیب این مرد که میگه به آینده سفر کرده است! / این مرد مسافر زمان از آینده است+ عکس1

درحالیکه دانشمندان هیچ یک از ادعاهای این مرد را نپذیرفته اند او در مورد دوستی صحبت می کند که به همراه او به آینده سفر کرده بود و نتوانست بازگردد .جالب است که این مرد اطمینان دارد سفر در زمان امری طبیعی در سال 2028 خواهد بود.