سردار آزمون | همسر سردار آزمون

سردار آزمون هم به جرگه متاهلین پیوست | عکس زن بی حجاب سردار آزمون

21:57 - 1401/06/24
تصاویری از سنگ تمام گذاشتن سردار آزمون برای عروسی اش را در ادامه مطلب مشاهده می کنید. سردار آزمون بالاخره با آناهیتا کریمی ازدواج کرد و به شایعات پایان داد.

سردار آزمون پس از حواشی بسیار بالاخره ازدواج کرد. در ادامه تصاویری از مراسم ازدواج او را مشاهده می کنید.

سردار آزمون هم به جرگه متاهلین پیوست | عکس زن بی حجاب سردار آزمون4

سردار آزمون هم به جرگه متاهلین پیوست | عکس زن بی حجاب سردار آزمون9

 

 

 

 

 

.