کارلوس کی روش

رفتار دور از شان کی روش در زمین فوتبال | کی روش دردسر ساز شد

15:35 - 1401/09/05
کارلوس کی روش که چندماه پیش به ایران وارد شد حاشیه ای از خود در تمرینات تیم ملی انجام داد و سوژه رسانه ها شد
کارلوس کی روش

گل کوچیک: کارلوس کی روش که چندماه پیش به ایران وارد شد حاشیه ای از خود در تمرینات تیم ملی انجام داد و سوژه رسانه ها شد در حاشیه تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان کارلوس کی روش برای اینکه زاویه دوربین را برای فیلمبردار تنظیم کند خودش هم از نردبان نسبتاً خطرناک این برجک بالا رفت تا به دقت تمرین را زیر نظر داشته باشد.

رفتار دور از شان کی روش در زمین فوتبال | کی روش دردسر ساز شد17

 

 

 

 

 

.