فلج شدن در خواب/ بیماری

آیا میدانستید دلیل به یک باره در خواب فلج شدن این است!

15:22 - 1401/06/21
فلج خواب که عوام به آن بختک می‌گویند زمانی اتفاق می‌افتد که در حالی که از خواب بیدار می شوید یا به خواب می روید نمی توانید حرکت کنید یا صحبت کنید؛ این پدیده می تواند ترسناک باشد اما بی ضرر است و بیشتر مردم فقط یک یا دو بار در زندگی خود آن را تجربه می‌کنند.

در هنگام فلج خواب فرد بیدار است اما نمی تواند حرکت کند و یا صحبت کند و این حالت توام با رویاهای وحشتناک است و می‌تواند برای چند دقیقه به طول بیانجامد.

در واقع حالت اختناق و سنگینی است که گاهی در خواب به انسان دست می‌دهد، رویای وحشتناک با احساس خفقان و سنگینی بدن که انسان را از خواب می‌پراند.

علل فلج خواب

فلج خواب زمانی اتفاق می افتد که نمی توانید عضلات خود را در هنگام بیدار شدن یا به خواب رفتن حرکت دهید. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که شما در حالت خواب هستید اما مغزتان فعال است.

مشخص نیست که چرا فلج خواب ممکن است اتفاق بیفتد اما با موارد زیر مرتبط است:

اختلال در الگوهای خواب، به عنوان مثال، به دلیل شیفت کاری

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

اختلال اضطراب عمومی

اختلال هراس

سابقه خانوادگی فلج خواب

آیا میدانستید دلیل به یک باره در خواب فلج شدن این است!9

کارهایی که می توانید برای جلوگیری از فلج خواب انجام دهید

سعی کنید به طور منظم ۶ تا ۸ ساعت در روز بخوابید

هر شب تقریباً در ساعت یکسانی به رختخواب بروید و هر روز صبح در ساعت مشخصی از خواب بیدار شوید

ورزش منظم داشته باشید، اما نه در ۴ ساعت قبل از خواب