سحر قریشی

سحر قریشی با انتشار این عکس قبر خودش را کند + عکس

11:12 - 1401/06/17
سحر قریشی با انتشار عکسی از خود با تتو های صورتش در اینستاگرام از طرفدارانش خواست تا از او سوال بپرسند و به طریقی قصد جلب توجه بیشتری را پس از جدایی از تتلو دارد.

سحر قریشی با انتشار عکسی از خود با تتو های صورتش در اینستاگرام از طرفدارانش خواست تا از او سوال بپرسند و به طریقی قصد جلب توجه بیشتری را پس از جدایی از تتلو دارد.

سحر قریشی با انتشار این عکس قبر خودش را کند + عکس1

منبع : رکنا