قیمت سکه | قیمت دلار | قیمت ارز | قیمت نیم سکه

قیمت طلای بدون اجرت سه شنبه 15 شهریور ماه + جزئیات

12:15 - 1401/06/15
قیمت سکه و طلا در بازار امروز سه شنبه 15 شهریور ماه 1401 اعلام شد.

قیمت سکه و طلا در بازار امروز سه شنبه 15 شهریور ماه 1401 اعلام شد. بر این اساس قیمت سکه امامی 13 میلیون و 980 هزار تومان اعلام شد که قیمت واقعی آن 12میلیون و 300 هزار تومان است و هم اکنون حباب سکه بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت سکه در بازار آزاد

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) 13 میلیون و 980 تومان و قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی (طرح قدیم) نیز 13میلیون و 350 هزار تومان است.

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 8 میلیون و 30 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 30 هزار تومان و قیمت سکه یک‌ گرمی 2 میلیون و 970 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌ رسد.

قیمت طلا در بازار آزاد

امروز قیمت هر مثقال طلا 5 میلیون و 528 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک میلیون و 697 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم یک میلیون و 273 هزار تومان تعیین قیمت شد.

قیمت طلای دست دوم

در بازار آزاد قیمت طلا دست دوم هر گرم یک میلیون و 256 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز 19هزار و 550 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با کاهش همراه شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 15 شهریور ماه

قیمت طلای بدون اجرت سه شنبه 15 شهریور ماه + جزئیات3 قیمت فروش به تومان قیمت خرید به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 13/980میلیون 13/750 میلیون
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 13/350 میلیون 13/050میلیون
نیم سکه بهار آزادی 8/030 میلیون 7/850 میلیون
ربع سکه بهار آزادی 5/030 میلیون 4/880 میلیون
سکه یک گرمی 2/970 میلیون 2/870 میلیون
هر گرم طلای 18 عیار 1/273 میلیون *
هر گرم طلای 24 عیار 1/697 میلیون *

اونس طلا 1/719 دلار *
مثقال طلا 5/528 میلیون *
طلای دست دوم 1/256 میلیون *
گرم نقره 999 19/550 هزار *

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 14 شهریور ماه

قیمت طلای بدون اجرت سه شنبه 15 شهریور ماه + جزئیات1 قیمت فروش به تومان قیمت خرید به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 13/880میلیون 13/680 میلیون
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 13/250 میلیون 13/000میلیون
نیم سکه بهار آزادی 8/020 میلیون 7/850 میلیون
ربع سکه بهار آزادی 5/020 میلیون 4/870 میلیون
سکه یک گرمی 2/970 میلیون 2/870 میلیون
هر گرم طلای 18 عیار 1/273 میلیون *
هر گرم طلای 24 عیار 1/697 میلیون *

اونس طلا 1/714 دلار *
مثقال طلا 5/495 میلیون *
طلای دست دوم 1/256 میلیون *
گرم نقره 999 19/694 هزار *

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 13 شهریور ماه

قیمت طلای بدون اجرت سه شنبه 15 شهریور ماه + جزئیات11 قیمت فروش به تومان قیمت خرید به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 13/950میلیون 13/700 میلیون
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 13/250 میلیون 12/900میلیون
نیم سکه بهار آزادی 7/980 میلیون 7/800 میلیون
ربع سکه بهار آزادی 4/980 میلیون 4/850 میلیون
سکه یک گرمی 2/950 میلیون 2/850 میلیون
هر گرم طلای 18 عیار 1/279 میلیون *
هر گرم طلای 24 عیار 1/706 میلیون *

اونس طلا 1/712 دلار *
مثقال طلا 5/528 میلیون *
طلای دست دوم 1/261 میلیون *
گرم نقره 999 19/280 هزار *

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 12 شهریور ماه

قیمت طلای بدون اجرت سه شنبه 15 شهریور ماه + جزئیات20 قیمت فروش به تومان قیمت خرید به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 13/900میلیون 13/600 میلیون
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 13/200 میلیون 12/850میلیون
نیم سکه بهار آزادی 7/980 میلیون 7/800 میلیون
ربع سکه بهار آزادی 4/980 میلیون 4/800 میلیون
سکه یک گرمی 2/950 میلیون 2/850 میلیون
هر گرم طلای 18 عیار 1/256 میلیون *
هر گرم طلای 24 عیار 1/675 میلیون *

اونس طلا 1/712 دلار *
مثقال طلا 5/427 میلیون *
طلای دست دوم 1/239 میلیون *
گرم نقره 999 19/280 هزار *