فرهاد مجیدی | همسر فرهاد مجیدی | فرهاد مجیدی و فرناز مومنی

رسوایی جدید برای فرهاد مجیدی | فرهاد مجیدی آبروریزی کرد

21:14 - 1401/09/04
فرهاد مجیدی که مدرک مربیگری خود را از انگلیس گرفته، در نشست خبری خود به شیوه‌ای عجیب وارد مکالمه انگلیسی با خبرنگاران شد.
 فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی که مدرک مربیگری خود را از انگلیس گرفته، در نشست خبری خود به شیوه‌ای عجیب وارد مکالمه انگلیسی با خبرنگاران شد.

 

 

 

 

 

.