مه لقا باقری | مه لقا باقری زن جواد عزتی

زن جواد عزتی صورتش را کوبید و چه خوشگل از نو ساخت | مه لقا باقری چه جوون شده + عکس

16:36 - 1401/05/18
مه لقا باقری بازیگر و کارگردان ایرانی است. مه لقا باقری همسر جواد عزتی بازیگر محبوب کشورمان است. مه لقا باقری به تازگی تصاویری از خود منتشر می کند...

گل کوچیک : مه لقا باقری بازیگر و کارگردان ایرانی است. مه لقا باقری همسر جواد عزتی بازیگر محبوب کشورمان است. مه لقا باقری به تازگی تصاویری از خود منتشر می کند که نشان می دهد چقدر تغییرات اساسی در صورت خود ایجاد کرده است.

مه لقا باقری با انتشار این عکس نوشت: دنبال جمله ای نگردید که با خواندنش زندگیتان متحول شود،اساسا چنین جمله ای وجود ندارد،این شما هستید که در نقطه ای خاص از مکان،زمان و حال روحی تان ،پذیرای یک جمله ی هستید ،و این شما هستید که به آن جمله «معنا» می بخشید .