طالع بینی | طالع بینی ازدواج

طالع بینی : یه کارت پاسور رو انتخاب کن تا طالعت رو بگم!+ عکس

13:34 - 1401/05/18
با پاسور میتوان طالع بینی هاي‌ زیادی گرفت و سرگرم شد. در این جا هم طالع بینی روز تولد با پاسور را بـه شـما آموزش خواهیم داد. کارت هاي‌ بازی امروزی بـه قدری معمول هستند...

گل کوچیک: با پاسور میتوان طالع بینی های‌ زیادی گرفت و سرگرم شد. در این جا هم طالع بینی روز تولد با پاسور را بـه شـما آموزش خواهیم داد. کارت های‌ بازی امروزی بـه قدری معمول هستند کـه بـه نظر می‌رسد کششی اسـت کـه فراتر از نقششان در بازی کردن اسـت. با این حال ؛ کارت های‌ بازی بر اساس یک سیستم باستانی مشابه تاروت ساخته شده اند. هرروز تولد سال با یک کارت بازی اصلی ؛ همراه اسـت و هرکدام داستان خودرا می‌گوید.

پاسور مرتبط با روز تولد خود را پیدا کنید – کارت تولد:

ماه و روز تولد خودرا در جدول زیر بیابید تا کارت تولد خودرا تعیین کنید.

طالع بینی : یه کارت پاسور رو انتخاب کن تا طالعت رو بگم!+ عکس7

طالع بینی پاسور

ارتباط بین کارتهای بازی ؛ روزهای تولد و ستاره شناسی:

52 کارت بازی پاسور بـه طور مرتب با 52 هفته یکسال مطابقت دارد.

12 کارت دربار «سلطان ؛ بی بی و سرباز» نمادی از 12 ماه سال اسـت.

2 رنگ «قرمز و سیاه» سیاه بیانگر انرژیهای مثبت / مردانه و قرمز انرژیهای منفی / زنانه اسـت.

4 نوع کارت بازی 4 فصل را نشان میدهد و 4 عنصر در طالع بینی:

کارت دل : آب ،بهار

کارت گشنیز : آتش ؛ تابستان

کارت خشت : زمین ؛ پاییز

کارت پیک : هوا ؛ زمستان

کارت های بازی طالع بینی پاسور :

طالع بینی : یه کارت پاسور رو انتخاب کن تا طالعت رو بگم!+ عکس15

خال گشنیز

طالع بینی پاسور با گشنیز :

کنجکاو ؛ خوش برخورد، خلاق ؛ خواستار ارتباطات ؛ ایده ها هستند ؛ افراد متعلق بـه گشنیز بـه قدرت اهداف و ایده ها اعتقاد دارند. انها ممکن اسـت عاشق کلمات باشند ؛ ممکن اسـت در جستجوی حقیقت و معنی باشند.

آن ها بـه ندرت دچار ناراحتی می‌شوند زیرا می‌توانند احساسات خودرا بازرسی کنند و توضیحات یا بهانه هایی را برای اقدامات دیگران پیدا میکنند. از طرف منفی ؛ انها می‌توانند از کلمات بـه عنوان اسلحه استفاده کنند .

طالع بینی : یه کارت پاسور رو انتخاب کن تا طالعت رو بگم!+ عکس6

خال خشت

خشت:

اهل عمل ؛ واقع بین ؛ تحلیل گر، مادی گرا ؛ مدبر. خشت ها سمبل دنیای جسمی و مادی اسـت. آن ها دنیای پیرامون خودرا در سطح حواس پنجگانه محاسبه میکنند. انها می‌توانند بیش از حد بـه پول و دارایی متصل شوند. برای پیدا کردن ارزش در زندگی ؛ انها بـه چیزهایی کـه مفید هستند نگاه میکنند.

طالع بینی : یه کارت پاسور رو انتخاب کن تا طالعت رو بگم!+ عکس13

خال پیک

پیک:

نظری ؛ باهوش ؛ انسان دوست . آن ها مردمی زحمتکش و دارای اراده های‌ قوی هستند. پیک ها سمبل تجربه هستند. آن ها می‌توانند بسیار نگران قدرت باشند. انها نظم و انضباط و توانایی اعمال خودرا نشان میدهند. از نظر منفی ؛ آن ها ممکن اسـت بیش از حد بر روند کار متمرکز باشند و نیاز بـه معنای بالاتر را از دست دهند.

طالع بینی : یه کارت پاسور رو انتخاب کن تا طالعت رو بگم!+ عکس11

خال دل

دل :

حساس ؛ عاطفی ؛ حمایت کننده ؛ محبت آمیز ؛ حسی ؛ دلسوز. دل سمبل جوانی ؛ عشق ؛ عاشقانه ؛ خلاقیت ؛ احساسات ؛ خوش گذرانی و لذت اسـت. آن ها را می‌توان با احساسات خود اداره کرد. از طرف منفی ؛ آن ها میتوانند تنبل و از نظر عاطفی دستکاری شوند و می‌توانند کینه ای باشند.

طالع بینی : یه کارت پاسور رو انتخاب کن تا طالعت رو بگم!+ عکس16

طالع بینی روز تولد با پاسور

کارتهای دربار :

حتماً بخوانید: فال ازدواج با پاسور یاد بگیرید

کارت سربازها :

سربازها جوانی ؛ جذاب ؛ بدخلقی ؛ عاشقانه ؛ شوخ و خلاق هستند. انها ذهنی غیر معمول و باهوش دارند و بـه بعضی از آن ها میتوان از نبوغ خود برای “راه یافتن” استفاده کرد. انها مهارت های‌ خوبی برای مردم دارند ؛ اشتیاق زیادی دارند و استعدادهای مختلفی دارند. با این حال ؛ انها ممکن اسـت سعی کنند از مسئولیت زندگی خود خارج شوند و آن ها نتوانند اهداف مشخصی داشته باشند.

پاسور بی بی «ملکه» :

بی بی ها متاهلان هستند. آن ها گیرنده ؛ هوشمند ؛ شهودی ؛ خلاق ؛ قوی و چشمگیر هستند. انها در سازماندهی و اجرا خوب هستند ؛ اما بعضی اوقات می‌توانند زندگی خودرا بیش از حد نمایان کنند.

پاسور پادشاهان :

پادشاهان مفتخر ؛ هدفمند و معتبر هستند. آن ها افراد خلاق هستند کـه حس نمایشی دارند. انها توانایی اجرایی قدرتمندی دارند و طبیعتاً این امر را بر عهده دارند. درصورت استفاده منفی ؛ آن ها می‌توانند سخت گیر ؛ رئیس ؛ بی تاب ؛ تحریک کننده و عصیان گر باشند.

کارت های‌ عدد :

آس :

آسها رهبران هستند. جاه طلب ؛ پرانرژی ؛ با انگیزه و پویا اسـت. انها افراد مستقلی هستند کـه بـه اسانی پروژه های‌ جدید را آغاز می‌کنند. اگر بـه صورت منفی بیان شوند ؛ میتوانند مغرور ؛ کم حوصله و خودمحور باشند.

کارت 2:

دوتاییها با ملاحظه ؛ مشارکتی ؛ پذیرا و موافق هستند. انها از راه خود خارج میشوند تا زندگی متعادل ؛ صلح آمیز و هماهنگ را طی کنند. اگر منفی بیان شود ؛ ممکن اسـت انها وابسته ؛ غیر قابل انکار ؛ بی حوصله و فاقد اراده باشند.

کارت 3:

سه، خلاق ؛ معاشرتی ؛ خود بیانگر ؛ شوخ طبع ؛ سرگرم کننده و باهوش هستند. انها بیقرار و مردمی همه ی کاره هستند کـه بـه دنبال تنوع هستند. انها برای ایده های‌ خود بـه کانالهایی احتیاج دارند ؛ وگرنه مستعد نگرانی و بی احتیاطی هستند.

کارت 4:

چهار ؛ واقع گرایانه ؛ متعهد ؛ محفوظ ؛ سخت کوش و دارای امنیت هستند. آن ها بـه دنبال ثبات و امنیت هستند. با تغییر بیش از حد در زندگی انها احساس ناراحتی میکند.

کارت 5:

باهوش ؛ مضطرب ؛ پرماجرا ؛ خلاق و آزادی خواه هستند. آن ها چندکاره هستند کـه شوخ ؛ کارآفرین و مشتاق هستند. اگر بـه صورت منفی بیان شوند ؛ می‌توانند متناقض ؛ غیر قابل اعتماد و خیلی آسان خسته شوند.

کارت 6 :

بـه دنبال تعادل هستند. انها خانواده دوست ؛ دلسوز ؛ دوست داشتنی ؛ هنری و قابل اعتماد هستند. انها میتوانند از خود راضی شوند و بـه زندگی آن ها اجازه میدهد تا وارد خانه های‌ فرورفتگی شوند زیرا منتظرند اتفاقاتی برایشان رخ دهد.

کارت 7 :

حساس ؛ وفادار ؛ حسی ؛ خودجوش ؛ آرمان گرا و معنوی هستند. آن ها می‌توانند بیش از حد رویایی باشند تا جایی کـه انتظار بیش از حد از دیگران و زندگی دارند. درصورت بیان منفی ؛ میتوان انها را عقب نشین ؛ گیج و خودشیفته کرد.

کارت 8 :

هدفمند و قوی اسـت. انها افرادی مصمم هستند کـه سخت کار می‌کنند ؛ با پول خوب ؛ واقع بین و قابل اعتماد هستند. با این حال ؛ انها میتوانند خیلی نظارت کننده و سرسخت باشند.

کارت 9 :

سخاوتمند ؛ باهوش ؛ انسان دوست و مفید هستند. انها افراد احساساتی هستند کـه بعضی اوقات میتوانند در مسیر فرار در زندگی گرفتار شوند.

کارت 10 :

افراد بلندپرواز و دارای موفقیت می باشند کـه دارای ذهن سالم ؛ اعتقادات محکم و سطح سالم از رقابت هستند. درصورت استفاده منفی ؛ آن ها میتوانند سخت گیر ؛ نظارت کننده و کم صبر باشند.

 

 

 

 

 

.