اسم دخترانه جدید | اسم دخترانه فارسی | اسامی دخترانه باکلاس

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)

20:20 - 1401/05/15
اسمی کـه روی یک نوزاد قرار می دهند بسیار زیاد در شخصیت آینده وی موثر اسـت.
اسم دخترانه جدید

اسمی کـه روی یک نوزاد قرار می دهند بسیار زیاد در شخصیت آینده وی موثر اسـت. تجربه ثابت کرده اسـت اکثرا شخصیتی متناسب با اسمشان دارند و مهم تر از همه ی تا پایان عمرش همه ی اطرافیا قرار اسـت باآن اسم صدایش کنند و بـه نوعی بیانگر این نوزاد عزیز تا اخر عمر اسـت.اگر بـه تازگی صاحب فرزند دختر شده اید و بـه دنبال اسامی دختر ایرانی و جدید هستید اینبخش را تا پایان دنبال کنید چرا کـه اسامی دختر جدید و اسامی دختر ایرانی باکلاس را بیان می‌کنیم.

اسم دختر شیک با الف

آبانسا معنی: مانند آبان ریشه: پارسی

آبدیس معنی: مانند آب زلال و شفاف ریشه: پارسی

آبناز معنی: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست ریشه: پارسی

آبنوس معنی: درختی کـه چوب ان سیاه رنگ اسـت و میوه‌ای بسیار شیرین و بـه شکل انگور دارد. ریشه: پارسی

آپاما معنی: اسم دختر اردشیر دوم سلطان هخامنشی ریشه: پارسی

آتاناز معنی: دختر نازنین بابا ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)1

آتریسا معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته ریشه: پارسی

آترین معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی ریشه: پارسی

آتنا معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت ریشه: فرانسوی

آتوسا معنی: نام دختر کوروش سلطان هخامنشی و بـه معنی قدرت و توانمندی اسـت. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده اسـت. ریشه: یونانی

آدرینا معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین ریشه: پارسی

آدونیس معنی: آدنیس، گلی بـه رنگ زرد و قرمز کـه فقط هنگام تابش خورشید باز میشود. ریشه: فنیقی

آذرگل معنی: گلی سرخ رنگ شبیه شقایق ریشه: پارسی

آذرمینا معنی: لعل گون، سرخ رنگ ریشه: پارسی

آذین معنی: زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در ویس و رامین ریشه: پارسی

آرامیس معنی: آرامش، اسانی ریشه: یونانی

آرشیدا معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان «آر بـه دومعنی بـه کار میرود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا بـه معنای آراینده» ریشه: پارسی

آرنیکا معنی: آریایی نیک خو ریشه: پارسی

آروشا معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم ریشه: پارسی

آریانا معنی: منسوب بـه آریا، آریایی، نام قدیم ایران ریشه: پارسی

آریاناز معنی: موجب فخر و مباهات قوم آریایی ریشه: پارسی

آسمان معنی: فضای بالای سر کـه آبی رنگ بـه نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هرماه شمسی در ایران قدیم ریشه: پارسی

آسنا معنی: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی ریشه: اوستایی – پهلوی

آسو معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده کـه از قند سیاه درست می کنند. ریشه: کردی

آلاگل معنی: آلا «ترکی» + گل «پارسی»؛ گل رنگی ریشه: پارسی – ترکی

آمتیس معنی: آمیتیس، نام دختر خشایار سلطان هخامنشی کـه با بختنصر سلطان بابل ازدواج کرد. ریشه: پارسی

آناشید معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا بـه معنای مادر و کلمه پارسی شید بـه معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر ریشه: پارسی

آوینا معنی: عشق ریشه: کردی

آیدا معنی: شاد، خوش ریشه: ترکی

آیسان معنی: آی «ترکی» + سان «پارسی» زیبا، مانند ماه ریشه: پارسی – ترکی

آیسل معنی: زیبا و درخشان مانند ماه ریشه: ترکی

آیسو معنی: مرکب از آی بـه معنای ماه بعلاوه سو بـه معنای آب، باطراوت و درخشنده، ماه و آب، زیبارو ریشه: ترکی

آیشن معنی: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، «در مجاز زیبا»؛ ماهورا، زیبا رو ریشه: ترکی

آیگل معنی: آی «ترکی» + گل «پارسی» گلی چون ماه ریشه: پارسی – ترکی

آیما معنی: ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو، بانوی زیبا، دختر خوش چهره ریشه: پارسی – ترکی

اشک ناز معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف ریشه: پارسی

اقاقیا معنی: «معرب از یونانی» «در گیاهی» درختی اسـت از راسته‌ی شبدرها کـه گلهای خوشه‌ای سفید یا صورتی خوشبو دارد. ریشه: یونانی

اُلگا معنی: نخستین قدیسه‌ی روسی، همسر و نایب ریشه: یونانی

النا معنی: هلن و هلنا ریشه: یونانی

اِلآی معنی: ماه ایل؛ «بـه مجاز» زیباروی ایل ریشه: ترکی

اِلسانا معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان ریشه: ترکی

اِلینا معنی: نیکویی و نعمت برای ما ریشه: عربی

الیانا معنی: نیکی و هدیه، «بـه مجاز» بـه معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل ریشه: ترکی

الیسا معنی: دختری کـه مانند گل انار لطیف اسـت + مرکب از الیس «عربی» بـه معنای گل انار و الف تانیث پارسی ریشه: عربی

انارگل معنی: گل انار ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)15 اَنوشا معنی: بیمرگ و جاویدان ریشه: پارسی

اویتا معنی: بی همتا، تک ریشه: اوستایی – پهلوی

اویسا معنی: آویسا، پاک و تمیز مانند آب ریشه: پارسی

ایپک معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی ریشه: ترکی

ایرانا معنی: ایران + ا «پسوند نسبت»؛ منسوب بـه ایران، مربوط بـه ایران، ایرانی ریشه: پارسی

ایرسا معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین کمان، بـه بوته سوسن کبود نیز بدان جهت کـه دارای گلهای زرد و سفید و کبود اسـت ایرسا گویند. ریشه: پارسی

آپامه

معنی: خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی

افرا

معنی: ستایش کردن

موزیک

معنی : سرود و نغمه

ارنواز

معنی: نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید

اروس

معنی : سپید، درخشان و زیبا

آرمیتا

معنی : عشق پاک

آشتی

معنی: دوستی، یکرنگی

آندیا

معنی: نام زن اردشیر ساسانی

آوا

معنی: آواز

انارام

معنی : روشنایی بی فروغ و بی پایان

آپامه

معنی : دختر اردشیر دوم هخامنشی

انگبین

معنی : عسل

انوش

معنی : جاویدان

آژند

معنی: نام گلی اسـت

آمی‌تیس

معنی: نام دختر آستیاک، سلطان ماد

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)16

الیکا

معنی: مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شـما ایران

المیرا

معنی: فدا کننده

اریکا

معنی: مرتبط با زمین

آسیمن

معنی: نامی پهلوی کـه همان سیمین امروزی اسـت

آترا

معنی:نام یکی از ماههای پاییز

اِستاتیرا

معنی: همسر داریوش سوم

ایرسا

معنی: رنگین کمان

آبنوش

معنی: از زنان ویس و رامین

آپاما

معنی: دختر سپیتمن سردار ایرانی

آرتادخت

معنی: وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی

آرتیستون

معنی: دختر کورش بزرگ – زن داریوش

آدا

معنی:پاداش مینوی، فرشته توانگری

آدنا

معنی:نام روستایی در نزدیکی چالوس

آذرمینا

معنی :لعلگون، سرخ رنگ

آذینگل

معنی :زینت گل، زیورگل – کنایه از زیبایی بسیار زیاد

آراگل

معنی :آراینده گلها – زیبا کننده گلها

آرالیا

معنی: درختچه های‌ زینتی

آدنیس

معنی: فنیقی آدونیس ؛ گلی بـه رنگ زرد و قرمز کـه فقط هنگام تابش خورشید باز می شود

آسا

معنی:زیور مایه زیبایی و وقار و ثبات و تمکین و آسودگی

آسیمن

معنی: اوستایی-پهلوی سیمین، نقره فام

آگرین

معنی : کردی آتشین، بـه رنگ آتش

آلا

معنی:پروا احتیاط

آلکا

معنی: در گویش سمنان نام امامزاده ای

آلما

معنی:ترکی سیب، کنایه از زیبایی

آلیس

معنی: فرانسه بانوی نجیب زاده ؛ دختر اصیل ؛ خانم با اصل و نسب

آلیش

معنی :ترکی شعله، شعله گیر

آلیشان

معنی: هر دو ترکی شعله ور

آندیا

معنی:بابلی نام همسر بابلی اردشیر درازدست سلطان هخامنشی

آنسه

معنی :عربی انس گیرنده ؛ مانوس ؛ خو گیرنده ؛ همنشین نیکو

اسما

معنی:عربی جمع اسم، نامها، نام دختر ابومسلم خراسانی

اشک

معنی :آبی کـه از چشم می ریزد

اطلس

معنی: یونانی پارچه ابریشمی، دیبا

آوین

معنی: کردی عشق

النا

معنی:یونانی نورانی

الناز

معنی: ایل ناز موجب نازش ایل

الوا

معنی:ستاره

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)0

انار

معنی:میوه ای خوراکی با دانه های‌ قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین

انارگل

معنی :گل انار

انیس

معنی: عربی همدم

انیسه

معنی: عربی همدم

اوران

معنی :در گویش سیستان

اورانوس

معنی: فرانسه نام هفتمین سیاره منظومه شمسی

اورنینا

معنی :یونانی ربه النوع فراوانی نعمت

اورینا

معنی :یونانی در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی

الیانا

معنی:یکی و هدیه

الین

معنی: هم نژاد و هم خون

اسم دختر شیک و خفن با ب

بَرفین معنی: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ «بـه مجاز» زیبا چهره ریشه: پارسی

بَصیرا معنی: منسوب بـه بصیر؛ منتسب بـه دانایی؛ «بـه مجاز» دختری کـه بینا و دانا باشد. ریشه: عربی

بُشرا معنی: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه‌های‌ قرآنی ریشه: عربی

بِهشید معنی: تابناک و دارای فروغ و روشنایی ریشه: پارسی

باران معنی: قطره‌های‌ آب کـه بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد میشود؛ «در عرفان» باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز کـه در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند. ریشه: پارسی

بارلی معنی: بار«پارسی» + لی «ترکی» میوه دار، سودمند ریشه: ترکی

بنیتا معنی: دختر بی همتای من ریشه: پارسی

بهار معنی: بهار، نخسین فصل سال، دوره شادابی هر چیز، امید و نور و لطافت و زیبایی ریشه: پارسی

بهارک معنی: بـه معنای مانند بهار، هم چون بهار؛ «بـه مجاز» زیبا با طراوت ریشه: پارسی

بهارگل معنی: گلی کـه در بهار میروید. ریشه: پارسی

بهارناز معنی: موجب فخر و نازش بهار ریشه: پارسی

بهارین معنی: منسوب بـه بهار، بهاری ریشه: پارسی

بهدیس معنی: مانند بـه «بـه میوه‌ای خوش عطر و بو» ریشه: پارسی

بیتا معنی: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا ریشه: پارسی

بی تا

معنی : یکتا، بی‌مانند

بنیتا

معنی: دختر بی همتای من

بهارین

معنی : منسوب بـه بهار، بهاری

بوستان

معنی : باغ پر گل

بادامک

معنی : بادام کوچک، نوعی درخت بادام

باران

معنی: قطره ی اب

بارنک

معنی : نام درختی اسـت.

بدن گل

معنی : ان کـه بدنی لطیف و زیبا

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)0

اسم دختر شیک و خفن با پ

پَرَند معنی: پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان ریشه: پارسی

پَرَندیس معنی: «پَرَن + دیس «پسوند شباهت» »؛ شبیه بـه پَرَن پَرَن، زیبارو، نرم و لطیف چون پرند ریشه: پارسی

پَرَنسا معنی: «پَرَن = پروین «ستاره»؛ دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا «پسوند شباهت»»؛ شبیه ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف ریشه: پارسی

پَرتو معنی: شعاعی کـه از منبع نورانی یا گرما ساطع می شود، درخشندگی، تلألؤ، روشنایی؛ اثر، تأثیر ریشه: پارسی

پَردیس معنی: بهشت؛ فضای سبز و گلکاری شدهی اطراف ساختمان. ریشه: پارسی

پَرنیان معنی: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر کـه برای نوشتن بـه کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی ریشه: پارسی

پادمیرا معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق ریشه: پارسی

پادینا معنی: در گویش همدانی بـه گل پونه یا پودینه گفته میشود. ریشه: پارسی

پامچال معنی: گلی زینتی بـه رنگ های سفید، صورتی، یا نارنجی ریشه: پارسی

پانیذ معنی: پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا کـه از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می‌ساختند. ریشه: پارسی

پرگل معنی: «بـه فتح پ» هر یک از گلبرگهای گل ریشه: پارسی

پرمون معنی: زینت و آرایش ریشه: پارسی

پارمیس

معنی: نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ

پانته‌آ

معنی : پایدار، نگهبان قدرتمند، نام همسر آبرداتاس کـه در زمان کوروش، سلطان شوش بود

پرنیان

معنی : حریر، دیبا

پامچال

معنی : گلی زینتی بـه رنگ های سفید، صورتی، یا نارنجی

پانتی

معنی : نام همسر آریاسب از سرداران کوروش سلطان هخامنشی

پانیا

معنی: محافظ نگهدارنده

پوپک

معنی : هدهد

پونه

معنی: بوته و گلی خوشبو

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)6

پینار

معنی: بـه معنی چشمه

پارلا

معنی: درخشنده و نورانی

پیناز

معنی: سرچشمه

پرسا

معنی: نرم و لطیف مانند پر.

پرستش

معنی : نیایش، پرستش

پرستو

معنی : پرنده‌ای سیاه و سفید با بال های‌ باریک کـه مهاجر اسـت.

پرستوک

معنی : پرستو، نام اصیل پارسی

پرسون

معنی : برهون هاله، خرمن ماه

پرنیا

معنی: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار

ریشه: پارسی

پروا معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن بـه کاری، فراغت و آسایش، توجه ریشه: پارسی

پریچهر معنی: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو ریشه: پارسی

پریسان معنی: مانند پری، دختری کـه مثل پری زیبا اسـت، بانویی زیبا چون پری ریشه: پارسی

پریماه معنی: زیبا چون ماه و پری ریشه: پارسی

پیچک معنی: گیاهی زینتی کـه ساقه‌ای بالا رونده دارد. ریشه: پارسی

پینار معنی: بـه معنی چشمه، سرچشمه ریشه: ترکی

اسم دختر شیک و خفن با ت

تَرلان معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ «در کردی» بـه معنی زیبا؛ نام نوعی اسب اسـت. ریشه: ترکی

تَرنّم معنی: خواندن شعر، ترانه، و مانند آن ها بـه حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود. ریشه: عربی

تَندیس معنی: مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ «بـه مجاز» زیباروی. ریشه: پارسی

تُرنج معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های‌ اسلیمی و گل و بوته‌ای کـه معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند انها بـه کار میرود. ریشه: پارسی

تِلما معنی: گندمگون ریشه: عربی

تاتیانا معنی: تاتینا، پرنده شکاری ریشه: پارسی

تامیلا معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع بـه معنی بخشنده ریشه: عربی

تبسّم معنی: لبخند، خنده‌ی بدون صدا؛ «بـه مجاز» درخشیدن ریشه: عربی

توتیا معنی: از آبزیان دریایی کـه در بستر دریا زندگی می کند؛ گردی کـه بـه عنوان سُرمه استفاده می کنند. ریشه: پارسی

توسکا معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی کـه در مناطق مرطوب و کنار آبها میروید. ریشه: پارسی

تیارا معنی: تیه در گویش لری بـه معنای چشم و آرا بـه معنای آراینده میباشد، چشم آرا، زیبا ریشه: لری

تیسا معنی: در گویش مازندران خالص ریشه: پارسی

تَرَنُم

معنی: آواز خوش

ترنج

معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های‌ اسلیمی و گل و بوته‌ای کـه معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آن ها بـه کار میرود.

تانسو

معنی : زلالی چشمه، تمیزی و پاکی و زیبایی

تلّی

معنی: دختری کـه گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ زباندار و سخنور.

ترنیان

معنی : سبدی کـه از شاخه های‌ بید می‌بافند

تروند

معنی : میوه تازه رسیده، نوبر

تاتیانا

معنی : تاتینا، پرنده شکاری

تاتین

معنی : پرنده‌ای شکاری

تابنده

معنی : انچه می‌تابد و نورافشانی میکند، درخشان.

توسا

معنی: توسکا، درختی بلند و جنگلی کـه در مناطق مرطوب و کنار آبها میروید.

توسکا

معنی : توسا، درختی بلند و جنگلی کـه در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.

توکا

معنی: پرنده‌ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ

توار

معنی: پرنده , نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس

ترلان

معنی : زیبا؛ نام نوعی اسب اسـت.

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)11

اسم دختر شیک و خفن با ث

ثَمینا معنی: «ثمین + الف نسبت» منسوب بـه ثمین، ثمین ریشه: عربی

ثَنا معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ سلام و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس ریشه: عربی

اسم دختر شیک و خفن با ج

جُمانه معنی: یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت

علی«ع» ریشه: عربی

جانا معنی: ای جان، ای عزیز ریشه: پارسی

جانان معنی: معشوق، محبوب؛ خوب ریشه: پارسی

جانیار

معنی: دارای روح و روان و یاری دهنده جان

ریشه: پارسی

جوانه معنی: تازه، نو؛ جوان ریشه: پارسی

جیران معنی: آهو؛ «بـه مجاز» معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا ریشه: ترکی

جواهر

معنی : هر یک از سنگ های گرانبها مانند یاقوت و زمرد

اسم دختر شیک و خفن با چ

چکامه معنی: شعر بـه ویژه قصیده ریشه: پارسی

چکاوک معنی: پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک کـه تاج بر سر دارد. ریشه: پارسی

چیچک معنی: گل ریشه: ترکی

چیستا معنی: نام فرشته دانش و معرفت ریشه: پارسی

چیکا معنی: نوعی پرنده ریشه: گیلکی

چشمه

معنی : مکانی کـه آب زیرزمینی در آنجا بـه طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود

چوک

معنی: چشمه

چیترا

معنی : نژاد

اسم دختر شیک و خفن با ح

حَسْنا معنی: زیبا، زن زیبا ریشه: عربی

حَلیا معنی: زیور و آرایش ریشه: عربی

حُسنا معنی: نیک، پسندیده ریشه: عربی

حُلما معنی: جمع حَلیم، بردباران، صبوران ریشه: عربی

حنا معنی: گیاهی درختی کـه گل‌های‌ سفید و خوشبو دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی بـه همین نام. ریشه: عربی

حنانه

معنی: بخشنده و مهربان

ریشه: عربی

حورا معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی. ریشه: عربی

حورآسا معنی: حور «عربی» + آسا «پارسی» ان کـه چون حور زیباست. ریشه: عربی – پارسی

حدیث

معنی: سخنی کـه از پیامبر اسلام«ص» یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن

حیفا

معنی: نام بندری در فلسطین

حیات

معنی : زندگی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)18

اسم دختر شیک و خفن با خ

خَضرا معنی: «مؤنث اخضر» بـه معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه‌زار، چمن‌زار. ریشه: عربی

خاطِره معنی: یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر. ریشه: عربی

خاطرآسا معنی: خاطر «عربی» + آسا «پارسی» آسایش دهنده خاطر ریشه: عربی

خزان معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز ریشه: پارسی

خوشین معنی: خوش و زیبا ریشه: پارسی

خوشه

معنی: چند دانه کـه درکنار هم آویزان باشند

خوشدل

معنی : شاد، شادمان، خوشحال

خوشروی

معنی : خوشرو

خوشگو

معنی : خوش سخن

خوشنوا

معنی : خوش آواز، خوش موزیک

خزر

معنی:دختر کـه عشوه هایی زیرکانه می‌ریزد.

خزال

معنی : با ناز راه رونده کسی کـه با ناز راه می رود.

اسم دختر شیک و خفن با د

دَریا معنی: «در جغرافیا» توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، «بـه مجاز» شخص بسیار آگاه و دانشمند، «بـه مجاز» «در تصوف» حقیقت یا ذات حق ریشه: پارسی

دُرسا معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا «پسوند شباهت»؛ شبیه بـه دُر؛ «بـه مجاز» گرانقیمت و ارزشمند. ریشه: پارسی

دُرنا معنی: پرنده‌ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ. ریشه: ترکی

دِنا معنی: بلندترین کوه از رشته کوههای زاگرس؛ همچنین نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد کـه شهر سی سخت مرکز ان اسـت. ریشه: پارسی

دایان

معنی: سرافرازی و سربلندی

ریشه: کردی

دایانا معنی: «دایا «زر سرخ و طلا» + پسوند اسم سازِ «نا»» بـه معنی مثل زر سرخ و «بـه مجاز» زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب ریشه: پارسی

دریاناز معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا بـه معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ ریشه: پارسی

دریتا معنی: در «عربی» + ی «پارسی» + تا «پارسی» مانند در، مانند مروارید ریشه: عربی

دُرین

معنی: دُر + ین «پسوند نسبت»؛ از دُر، ساخته شده از دُر؛ «بـه مجاز» گران بها و قیمتی ریشه: عربی

دل‌آرا معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا «داریوش سوم» و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی ریشه: پارسی

دلسا

معنی: هم چون دل، همانند قلب و «دارای احساس و عاطفه»

ریشه: پارسی

دلبر معنی: دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشوق. ریشه: پارسی

دلنواز معنی: مایه‌ی آرامش دل، آرامش بخش؛ نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق. ریشه: پارسی

دیانا

معنی: پاک و منزه، نیکویی بخش و یا نیکویی دهنده

ریشه: یونانی

دیبا معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین. ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)17

دینا معنی: داور، داوری؛ «در اوستایی» دین؛ «در عبری» «= دینه» انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف«ع». ریشه: عبری

دل آسا

معنی : آسایش دل

دینا

معنی: داور، دین

دیناز

معنی: آفریننده زیبایی

دالیا

معنی: نوعی از گلِ کوکب

دُرنا

معنی: نام پرنده ای اسـت

دلنواز

معنی : دلارام, دلجو, دلپذیر

دلربای

معنی : زیبا، جذاب

دادلی

معنی : شیرین و نمکین

دین

معنی: داور، داوری

دینه

معنی: نام دختر یعقوب «ع» و خواهر یوسف «ع»

اسم خاص و تک با ذ

ذَلفا معنی: دختر سفید روی؛ شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقه‌ی نجده‌ی ابن اسود. ریشه: عربی

اسم دختر شیک و خفن با ر

رسپینا معنی: فصل پاییز ریشه: پارسی

رَستا معنی: رَستن، رهیدن + ا «پسوند»؛ رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده ریشه: پارسی

رُزا معنی: گل رز ریشه: فرانسوی

رُکسانا معنی: روشنک، نام دختر دارا کـه اسکندر بـه موجب وصیت دارا وی را بـه ازدواج خود در آورد. ریشه: یونانی

رُونیا معنی: ان کـه چهره‌اش مثل نیاکان اسـت؛ «بـه مجاز» اصیل ریشه: پارسی

رامونا معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل ریشه: پارسی

رامیلا معنی: خدای بزرگ ریشه: آشوری

رامینا معنی: رامین + الف «نسبت»؛ منسوب بـه رامین؛ دخترِ طربناک ریشه: پارسی

رایا معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل ریشه: پارسی

روجا معنی: منسوب بـه روج «روز،آفتاب»؛ «بـه مجاز» زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن ریشه: کردی

روژیا معنی: روز و روشنایی ریشه: کردی

روشنک معنی: روشن، نام گیاهی اسـت، در روایات ایرانی نام دختر دارا «داریوش سوم» کـه اسکندر با او ازدواج کرد. ریشه: پارسی

رونا

معنی: خورشید نورانی و درخشان

ریشه: پارسی

روناک معنی: روشن، تابناک ریشه: کردی

رونیکا معنی: روی زیبا، زیباروی ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)15

رویا معنی: رویا، مجموعه‌ای از عکسهای، افکار و احساسات کـه در حالت خواب به طور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، انچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال مییابد. ریشه: عربی

رایکا

معنی: دوست داشتنی

رامونا

معنی: مظهر عشق

رامی

معنی: منسوب بـه رام

رامینا

معنی : دخترِ طربناک

سا : بالغ، بلند

رَسابانو

معنی : بانوی برگزیده و بلند بالا

رَسادخت

معنی: دختر برگزیده و بلند بالا

رَسپینا

معنی : فصل پاییز

رَستا

معنی: رَستن، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

رُکسان

معنی : روشنک، رکسانا

روبیتا

معنی : بی‌نظیر

روژیا

معنی: روز و روشنایی

روژیار

معنی : روزگار

روژین : منسوب بـه روز، تابناک و درخشنده

روژینا : منسوب بـه روز

اسم دختر شیک و خفن با ر

زُلفا معنی: «زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف «پسوند نسبت»»؛ منسوب بـه زلف؛ «بـه مجاز» زیبایی زلف معشوق؛ «در عربی، زلفی» ریشه: عربی

زردیس معنی: بـه شكل زر ریشه: پارسی

زرگل معنی: زرین گل ریشه: پارسی

زرناز معنی: مركب از زر« طلا» + ناز«كرشمه» ریشه: پارسی

زمرد معنی: نام سنگی قیمتی بـه رنگ سبز ریشه: یونانی

زوفا معنی: گیاهی پایا و خوشبو از خانواده نعناع ریشه: عربی

زویا معنی: زویا در زبان روس بـه معنی عزیز پدر میباشد. در گویش محلی طبرستان، بـه معنی درخشان، روشن و نورده اسـت. معانی دیگر: زندگی، زنده، دوست داشتنی ریشه: پارسی

زمزم

معنی: نام چشمه‌ای در نزدیکی کعبه

زمزمه

معنی : صدای حرف زدن آهسته، صدای آواز خواندن آهسته، صدایی کـه از سازهای موسیقی شنیده می شود، موزیک

زمیرا

معنی: بلبل

زنبق

معنی: گلی درشت بـه رنگ های بنفش، سفید، یا زرد

زینا

معنی: مخفف زیناوند، لقب تهمورث سلطان پیشدادی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)5

اسم دختر شیک و خفن با ژ

ژاکلین معنی: کنتس هنوت و هلند ریشه: فرانسه

ژالین معنی: شعله آتش ریشه: ترکی

ژانیا معنی: از نامهای باستانی ریشه: پارسی

ژرفا معنی: عمیق، عمیق‌ترین یا دورترین نقطه جایی ریشه: پارسی

ژیکان معنی: قطره‌ی باران «بـه مجاز» زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش ریشه: کردی

ژینا معنی: باهوش، با نابغه، ژنیک ریشه: فرانسه

ژینوس معنی: باهوش، نابغه، ژینا ریشه: فرانسه

ژالانه

معنی: گیاهی زیبا و اتومبیل

ژامک معنی: از نامهای باستانی، آینه

ژاوا

معنی: جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو

ژاوه

معنی: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی

ژاییژ

معنی: شراره آتش

ژربرا

معنی: گلی زینتی بـه شکل مینا ولی بسیار درشت تر از ان بـه رنگ های صورتی تا سرخ

ژرفا

معنی: عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی

اسم دختر شیک و خفن با س

سَحرناز معنی: «عربی پارسی» زیبایی سپیده دم؛ «بـه مجاز» زیبا ریشه: عربی

سَروناز معنی: سرو نورسته، سروی کـه شاخه‌های‌ ان بـه هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی ریشه: پارسی

سَروین معنی: شبیه سَرو؛ «در کردی» روسری و چارقد ریشه: پارسی

سَما معنی: آسمان ریشه: عربی

سِتیا معنی: گیتی، دنیا و روزگار ریشه: اوستایی – پهلوی

سابرینا معنی: مژده، بشارت ریشه: آشوری

ساتین معنی: محبوب و دوست داشتنی ریشه: پارسی

سارینا معنی: خالص، پاک ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)8

ساغر معنی: ظرفی کـه در ان شراب می نوشند، جام شراب؛ دل عارف اسـت کـه انوار غیبی در ان مشاهده میشود. ریشه: عربی

سامینا معنی: مانند مینا؛ نام گلی ریشه: پارسی

ساناز معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره ریشه: ترکی

سانیا معنی: سایه روشنِ جنگل ریشه: پارسی

سایان معنی: منسوب بـه سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی ریشه: کردی

سپیدار معنی: درختی از خانواده بید با برگهای براق ریشه: پارسی

سپینود معنی: در شاهنامه دختر سلطان هند «شنگل» و زن بهرام گور ریشه: پارسی

سونیا معنی: «سو = نور + نیا» نورِ نیاکان، «در یونانی» خرد و عقل، دختر نور، دختری کـه در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد. ریشه: ترکی

سی گل معنی: سی شماره گل ریشه: پارسی

سیتا معنی: جهان، گیتی ریشه: هندی

سینره معنی: گیاهی زینتی و نیز دارویی با گلهایی کـه در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا میشوند، پامچال فرنگی ریشه: فرانسوی

سلین

معنی: مانند سیل «خروشان»؛ ماه، آسمان

ریشه: ترکی

سمیرا

معنی: قصه گوی شبانه، زن گندمگون

ریشه: پارسی، سانسکریت

سانیا

معنی: سایه روشنِ جنگل

ساویس

معنی : با ارزش، گرانمایه

سایه

معنی: تاریکی نسبی در مقابل روشنی، پناه

سپیتا

معنی : سفیدترین و پاکترین

ساتی

معنی : در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح

ساتیا

معنی : از نامهای باستانی

سالی

معنی : بی غم و سرخوش، سالمند و دارای عمر طولانی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)7

سالینا

معنی: منسوب بـه سال

سامینا

معنی : مانند مینا؛ نام گلی

سانوا

معنی : دختر خوش سخن

سانیا

معنی : سایه روشنِ جنگل

ساوی

معنی : با ارزش، گرانمایه

سمن

معنی : نام گلی اسـت، یاسمین

سوزان

معنی : دارای حرارت

سَروین

معنی : «در کردی» روسری و یا سربند

سَریر

معنی: زیبا ؛ تخت پادشاهی

سیما

معنی: روی، چهره

سیمبر

معنی : دارنده اندام سفید و زیبا

سیمروی

معنی : سپیدروی

سانای

معنی: بی قرار

سانلی

معنی : مشهور، مشهور

سایا

معنی: یکرنگ، بیریا

سُلدا

معنی: حامی، یاور

سَلین

معنی : سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان

اسم دختر شیک و خفن با ش

شِیدا معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان ریشه: پارسی

شاپرک معنی: نوعی پروانه بزرگ کـه طبق معمولً شب پرواز می کند. ریشه: پارسی

شادان معنی: شاد، مسرور؛ «در حالت قیدی» باحال شاد، شادمانه ریشه: پارسی

شادلی معنی: شاد روی نرمخو و آرام ریشه: پارسی

شادناز معنی: ویژگی ان کـه شاد اسـت و با عشوه و ناز اسـت. ریشه: پارسی

شادیا معنی: بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب بـه شادی ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)8

شارونا معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز ریشه: آشوری

شایلی معنی: بی همتا ریشه: ترکی

شاینا معنی: شاهدانه ریشه: پارسی

شبدیس معنی: مانند شب ریشه: پارسی

شکیبا معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی ریشه: پارسی

شمیم معنی: بوی خوش ریشه: عربی

شوکا معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی بـه معنی آهو و غزال ریشه: پارسی

شهگل معنی: بهترین گل، گلِ شاهانه ریشه: پارسی

شیلا معنی: نام نهری در سیستان و بلوچستان کـه از دریاچه‌ی هامون بـه خارج از ان جریان دارد، از نامهای متداول هندی ریشه: سانسکریت

شادمانه

معنی : شادمان، شاد، خوشحال و مسرور

شاهدخت

معنی : شاه دختر ؛ دختر شاه

شاینا

معنی : شاهدانه

شب بو

معنی : گلی خوشبو و زینتی در رنگ های مختلف با ساقه ی بلند

شبنم

معنی : رطوبت هوا کـه مخصوصاً هنگام شب

شب پره

معنی : پروانه، خفاش

شانا

معنی: باد ملایم

شوانه

معنی : گله بان، چوپان

شنایا

معنی : همه ی چیز دان

شراره

معنی:از نامهای رایج امروزی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)18

اسم دختر شیک و خفن با ص

صَبا معنی: نسیم ملایم و خنکی کـه در برخی نواحی از طرف شمال شرق میوزد در مقابلِ دَبور؛ «بـه مجاز» پیام رسان میان عاشق و معشوق ریشه: عربی

صُراحی معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند. ریشه: عربی

صبرا معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمت‌ها، شکیبایی ریشه: عربی – پارسی

صبورا معنی: صبور + ا «الف نسبت یا تعظیم»؛ بـه معنی بردبار، صبور ریشه: عربی – پارسی

صحرا معنی: بیابان؛ محلی خارج از منطقه مسکونی، کـه دارای پوشش گیاهی اسـت. ریشه: عربی

صفاناز معنی: صفا «عربی» + ناز «پارسی» ان کـه دارای یکرنگی و زیبایی اسـت. ریشه: عربی – پارسی

صوفیا معنی: منسوب بـه صوفی ریشه: عربی – پارسی

اسم دختر شیک و خفن با ض

ضُحا معنی: «تلفظ: zohā» زمانی پس از برآمدن افتاب، چاشتگاه، نام سوره‌ای در قرآن کریم ریشه: عربی

اسم دختر شیک و خفن با ط

طَراوت معنی: تر و تازگی؛ «بـه مجاز» سامان و رونق ریشه: عربی

طُلوع معنی: دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند ان؛ ابتدای روز ریشه: عربی

طنین معنی: انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا کـه دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی ریشه: عربی

اسم دختر شیک و خفن با ظ

ظهیره ریشه: عربی معنی: مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین

اسم دختر شیک و خفن با ع

عرفانه معنی: عرفان «عربی» + ه «پارسی» مرکب از عرفان «معرفت» + ه «پسوند نسبت» ریشه: عربی – پارسی

عسل معنی: مایعی خوراکی کـه زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی ریشه: عربی

عطرین معنی: منسوب بـه عطر، دل انگیز، خوشبو، خوشبو ریشه: عربی – پارسی

عطیه معنی: انعام، بخشش ریشه: عربی

اسم دختر شیک و خفن با غ

غَزل معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین کـه بـه آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده اسـت. ریشه: عربی

غزل ناز معنی: غزل «عربی» + ناز «پارسی» مرکب از غزل «شعرعاشقانه» + ناز «زیبا» ریشه: عربی

غوغا معنی: صدای بلند، بانگ و فریاد ریشه: عربی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)13

اسم دختر شیک و خفن با ف

فاتیما معنی: فاطیما، نام شهری اسـت در اروپا کـه حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده اسـت. ریشه: عربی

فارهه معنی: دختر زیبا و با نمک ریشه: عربی

فرانک معنی: پروانه، از شخصیت‌های‌ شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون سلطان پیشدادی و همسر آبتین ریشه: پارسی

فرسیما معنی: فر «پارسی» بـه معنای شکوه + سیما «عربی»؛ آنکه صورتی باشکوه دارد. ریشه: عربی – پارسی

فرمهر معنی: کسی کـه شکوه و عظمتی چون خورشید دارد. ریشه: پارسی

فرناز معنی: دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه ریشه: پارسی

فرنوشا معنی: شکوه و عظمت ابدی ریشه: پارسی

فریال معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر «شکوه» + یال «گردن، بالای بازو» ریشه: پارسی

فلورا معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل‌ها و بارآوری ریشه: لاتین

اسم دختر شیک و با کلاس با ق

قصیده معنی: نام یکی از قالب‌های‌ شعر پارسی وعربی ریشه: عربی

اسم دختر جدید و خاص با ک

کاترینا معنی: کاترین، بـه معنی پاک و بی آلایش ریشه: ایتالیایی

کارولین معنی: نام ناحیه‌ای در آمریکای شمالی ریشه: فرانسه

کاملیا معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ کـه در بهار ظاهر می شود. ریشه: فرانسه

کامیلا معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر ریشه: لاتین

کیارا معنی: اندوه و ملالت، میل شدید بـه خوردن انواع خوردنی‌جات ریشه: پارسی

کیانا معنی: طبیعت ریشه: سریانی

کیمیا معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون ریشه: پارسی

کیانا

معنی : طبیعت

کمانه

معنی : منسوب بـه کمان

کمند

معنی: دام، کنایه از گیسو

کوشانه

معنی : دختر ساعی، بانوی تلاشکر

کوشک

معنی: کاخ، قصر، اسم دخترایرج «پسر فریدون سلطان پیشدادی»

کوهینه

معنی : پونه

کهربا

معنی: نام صمغی سخت شده و زرد رنگ دارای خاصیت جاذبه

کهسار

معنی : کوهسار، جایی کـه دارای کوههای متعدد اسـت.

کیانه

معنی: منسوب بـه کیان، پادشاهی

اسم دختر شیک و با کلاس با گ

گراناز معنی: گران ناز ریشه: پارسی

گل آرا معنی: زینت دهنده گل، از شخصیت‌های‌ شاهنامه، نام مادر روشنک بنا بـه بعضی نسخه‌های‌ شاهنامه ریشه: پارسی

گل آسا معنی: مانند گل ریشه: پارسی

گلبرگ معنی: هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار ریشه: پارسی

گلپونه معنی: گلهای کوچک خوشبو بـه رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه ریشه: پارسی

گلدیس معنی: چون گل، مانند گُل؛ «بـه مجاز» زیبارو و لطیف ریشه: پارسی

گلسا معنی: گلسان، مانند گل ریشه: پارسی

گلمهر معنی: «گل + مهر = خورشید»؛ «بـه مجاز» آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان ریشه: پارسی

گلناز معنی: دارای ناز و عشوه‌ای چون گل ریشه: پارسی

گلنوش معنی: مرکب از گل + نوش «عسل»؛ نام یکی از لحن‌های‌ قدیم موسیقی ایرانی ریشه: پارسی

گندم معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته ریشه: اوستایی – پهلوی

گیسو معنی: موی بلندسر ریشه: پارسی

گیلدا معنی: طلا ریشه: ارمنی

گلپسند

معنی : زیباروی مورد پسند

گلپونه

معنی : گلهای کوچک خوشبو بـه رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه

گل‌پیکر

معنی : ویژگی ان کـه پیکرش مثل گل زیبا و لطیف اسـت، گل اندام

گلدانه

معنی : دانه ی کـه باعث طراوت گل میشود

گلدخت

معنی: دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل

گلرخ

معنی: زیبا رو دختری کـه چهره‌ای زیبا چون گل دارد.

گلسان

معنی : گلسا، مانند گل

گهرناز

معنی : گوهرناز

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)1

اسم دختر شیک و با کلاس با ل

لامیا معنی: نام شهری بوده اسـت در یونان واقع درکنار خلیج لامی از دریای اژه دارای ۳۸/٠٠٠ تن سکنه. جنگ “لامیاک” کـه پس از مرگ اسکندر درسال ۳۲۳ م . بین یونان و مقدونیه در گرفت نام خودرا از این شهر گرفته اسـت. ریشه: عبری

لنیا معنی: «پارسی- سنسکریت» دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن «سنسکریت» + ی نسبت «پارسی» + الف تانیث ریشه: سنسکریت

لیانا معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان بـه معنای درخشان و الف تأنیث ریشه: پارسی

لیدا معنی: خانم، بانوی گرامی ریشه: لاتین

لیندا معنی: قشنگ، زیبا ریشه: لاتین

اسم دختر شیک و با کلاس با م

مَهدیس معنی: مانند ماه؛ «بـه مجاز» زیبارو ریشه: پارسی

مِهرآنا معنی: «مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا «ترکی»= مادر»؛ مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ «بـه مجاز» مهربان و بامحبت ریشه: پارسی

مِهرسا معنی: «مهر = خورشید + سا «پسوند شباهت»»؛ مثل خورشید؛ «بـه مجاز» زیبارو ریشه: پارسی

مَهرو معنی: ماه رو، «بـه مجاز» زیبا رو ریشه: پارسی

مِهرک معنی: شبیه بـه خورشید؛ «بـه مجاز» زیبارو ریشه: پارسی

مَهگل معنی: «مَه = ماه + گل»؛ گلِ ماه؛ «بـه مجاز» زیبارو ریشه: پارسی

مِهرنیا معنی: «مهر = مهربانی، محبت + نیا»؛ از نژادِ مهربانان؛ «بـه مجاز» مهربان و با محبت ریشه: پارسی

ماریا معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های‌ اسپانیایی و آسیایی اسـت. ریشه: عبری

مارینا معنی: دارنده‌ی هر چیز ارزشمند، جویبار، آب ریشه: ارمنی

مانا معنی: ماندنی، پایدار؛ «در پهلوی» مانند و مانند بودن ریشه: پارسی

ماندانا معنی: بـه معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر ریشه: پارسی

ماهک معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی ریشه: پارسی

مایا معنی: منش نیک، بخشنده؛ «در روم باستان» اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان ریشه: اوستایی – پهلوی

مایسا معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله کـه بسیار ظریف اسـت. ریشه: پارسی

مبینا معنی: مؤنث مبین، روشنگر، هویدا ریشه: عربی

مرسانا معنی: هدیه خداوند ریشه: عبری

مروا معنی: فال نیک و دعای خیر ریشه: پارسی

ملیسا معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان ریشه: عربی

مونا معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان بـه مُحبَّت هم معنا شده اسـت، گل یاس، امید ریشه: عربی

مهرآنا معنی: «مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا «ترکی»= مادر»؛ مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ «بـه مجاز» مهربان و بامحبت ریشه: پارسی

اسم دختر شیک و با کلاس با ن

نارگل معنی: گل انار، ان کـه چون گل لطیف و زیبا اسـت. ریشه: پارسی

نارمیلا معنی: «ترکی- پارسی» شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار ریشه: پارسی

نارین معنی: منسوب بـه نار، تر و تازه ریشه: پارسی

نازان معنی: فخرکننده، نازکننده ریشه: پارسی

نجلا معنی: زنی کـه دارای چشمان درشت اسـت. ریشه: عربی

نسترن معنی: گلی شبیه رز بـه رنگ های صورتی، سفید و زرد ریشه: پارسی

نگارا معنی: بانوی زیبا، دختر خوش چهره، کنایه از محبوب اسـت. ریشه: پارسی

نگینا معنی: موسیقی، آواز ریشه: عبری

نوال معنی: عطا، بخشش، بهره، نصیب ریشه: عربی

نورا معنی: نور «عربی» + ا «پارسی»؛ مؤنث انور درخشان، تابان ریشه: پارسی – عربی

نوژان معنی: درخت صنوبر و کاج ریشه: پارسی

نوشین معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار ریشه: پارسی

نیروانا معنی: آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” کـه مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن بـه کمال اسـت. ریشه: سنسکریت

نیکا معنی: چه خوب اسـت، خوشا، نام رودی در شمال ایران ریشه: پارسی

نیکتا معنی: خوب، نیکو ریشه: پارسی

نیکو معنی: خوب، زیبا ریشه: پارسی

نینا معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت ریشه: عبری

نیوشا معنی: شنوا، شنونده ریشه: پارسی

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)3

اسم دختر شیک و با کلاس با و

وانیا معنی: هدیه با شکوه خداوند ریشه: پارسی

ورونیکا معنی: نام تیره‌ای از گیاهان کـه پوپک از ان دسته اسـت. ریشه: پارسی

ویانا معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی ریشه: اوستایی پهلوی

ویدا معنی: آشکار و هویدا ریشه: پارسی

ویشکا معنی: نام روستایی نزدیک رشت ریشه: پارسی

ویکتوریا معنی: پیروز شدن، الهه پیروزی در روم باستان ریشه: لاتین

اسم دختر شیک و با کلاس با ه

هانا معنی: پناه، نفس، امید، فریاد ریشه: پارسی

هستی معنی: زندگی، وجود، زندگانی ریشه: پارسی

هلما معنی: ستاره درخشان ریشه: پارسی

هلن معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس سلطان اسپارت کـه جنگ تروا بـه خاطر او روی داد. ریشه: یونانی

هلنا معنی: هلن ریشه: یونانی

هلیا معنی: خورشید ریشه: یونانی

هوران معنی: آفتاب ریشه: کردی

هورناز معنی: خورشید زیبا ریشه: پارسی

هیلدا معنی: قدرتمند، قوی ریشه: لاتین

برای نی نی دنبال اسم میگردین؟ (اسم های دخترانه جدید و با کلاس)11

اسم دختر شیک و با کلاس با ی

یاسمینا معنی: یاس و مینا گلی بـه رنگ های سفید، زرد و کبود ریشه: پارسی

یافا معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه ریشه: عبری

یسنا معنی: پرستش، بخشی از اوستا ریشه: پارسی

یوکابد معنی: جلال خداوند، خداوند مجد و بزرگی اسـت، نام مادر موسی «ع» ریشه: عبری

یاس

معنی : نام گلی اسـت

یاس رخ

معنی : از نام های‌ برگزیده

یاس گل

معنی : از نام های‌ برگزیده

یاسمن

معنی : نام گلی اسـت

یاسمین

معنی : گل یاسمن

یگانه

معنی: بی همتا

یارین

معنی: خوشحالی ؛ شادمانی

ریشه:عبری