اسطوره فوتبال درگذشت | تسلیت به جامعه فوتبال

01:13 - 1401/04/31
اسطوره فوتبال دنیا درگذشت. خیلی ها او را یکی از برترین مهاجمان تاریخ فوتبال می دانند.

گل کوچیک: اووه زیلر اسطوره فوتبال آلمان در سن ۸۵ سالگی درگذشت. زیلر حدود ۲۵ سال در تیم هامبورگ عضویت داشت و اسطوره این باشگاه محسوب می‌شود خیلی ‌ها او را یکی از برترین مهاجمان تاریخ فوتبال می‌دانند.

اسطوره فوتبال درگذشت | تسلیت به جامعه فوتبال19