کالابرگ الکترونیکی | زمان واریز کالابرگ الکترونیکی| سایت ثبت نام کالا برگ الکترونیکی

خبر جدید درباره پرداخت کالابرگ الکترونیکی + فیلم

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: طبق قانون، دولت مکلف شده یارانه‌ها را به شیوه کالابرگ الکترونیکی یا طریق مقتضی دیگری پرداخت کند.
کالابرگ الکترونیکی

گل کوچیک: خبر جدید درباره کالابرگ الکترونیکی منتشر شد. کالابرگ الکترونیکی مثل کوپن دهه شصت می باشد. کالابرگ الکترونیکی به همه افراد جامعه پرداخت می شود. جزئیات بیشتر درباره کالابرگ الکترونیکی را در ادامه مطلب بخوانید.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: طبق قانون، دولت مکلف شده یارانه‌ها را به شیوه کالابرگ الکترونیکی یا طریق مقتضی دیگری پرداخت کند. طبیعتا دولت هم در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت لازم برای تامین کالابرگ الکترونیک وجود نداشته باشد همین مسیر پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه و استمرار پیدا خواهد کرد.