بازنشستگان | وام بازنشستگان | حقوق بازشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان

واریز وام 12 میلیونی برای بازنشستگان | ثبت نام وام ۱۲ میلیونی بازنشستگان

12:40 - 1401/04/11
وام بازنشستگان در راه است. وام بازنشستگان 12 میلیون تومان تعریف شده است. وام بازنشستگان به بازنشستگان کشوری تعلق می گیرد.

گل کوچیک: وام بازنشستگان در راه است. وام بازنشستگان 12 میلیون تومان تعریف شده است. وام بازنشستگان به بازنشستگان کشوری تعلق می گیرد. وام بازنشستگان شرایط خاصی دارد. جزئیات بیشتر درباره وام بازنشستگان را در ادامه مطلب بخوانید.

بازنشستگان کشوری با داشتن شرایطی می‌توانند تسهیلات دوازده میلیون تومانی دریافت کنند.دریافت وام ۱۲ میلیون تومانی چندین شرط دارد؛ بازنشسته عضو کانون باید حقوق خود را از شعب بانک رفاه شهر تهران دریافت نماید. سایر بانک‌ها به دلیل عدم امکان کسر اقساط توسط بانک عامل نمی‌توانند وام پرداخت کنند؛ این اولین شرط است.

دریافت وام شروط دیگری نیز دارد:

باتوجه به قوانین بانک مرکزی سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از ۷۷ سال تمام باشد.

بازنشسته باید فاقد بدهی بانکی ،‌چک برگشتی و اقساط معوقه وام از سایر بانک‌های کشور باشد (مطابق مقررات بانک).

بازنشسته نباید در ۳ سال گذشته از تسهیلات وام بانک رفاه استفاده کرده باشد.

بازنشسته/مستمری بگیر که درخواست وام دارد باید سیم کارت بنام خود داشته باشد؛ شماره تلفن همراه وارد شده صرفا می بایست متعلق به شخص بازنشسته/مستمری بگیر باشد.

 

 

 

 

 

.