تتلو | امیر تتلو

کار زشت و خطرناک تتلو مردم را شوکه کرد | تتلو جام مرگ را نوشید

08:30 - 1401/04/07
امیر تتلو در این ویدیو نشان می دهد که در حال خوردن رنگ تتو است. او چندین قطره رنگ تتوی زرد را در لیوانی آب می ریزد و همه را سر می کشد.

گل کوچیک: امیر تتلو در این ویدیو نشان می دهد که در حال خوردن رنگ تتو است. او چندین قطره رنگ تتوی زرد را در لیوانی آب می ریزد و همه را سر می کشد. بعد هم می گوید که وگان است و اتفاقی برای او رخ نمی دهد. امیر تتلو بعد هم اشاره می کند که می خواهد فقط این رنگ را تست کند.اما بخشی از دنبال کنندگان او گفته اند که غافلگیر شده اند و معتقدند که ممکن است امیر تتلو بیمار شود.

ماجرای رفتن امیر تتلو به سفارت ایران در ترکیه

امیر تتلو ابتدای هفته جاری گفته بود که چون به پاسپورتش نیاز دارد به کنسولگری ایران در استانبول خواهد رفت.

او گفته بود که وارد سفارت نخواهد شد و کارهای اداری را دم در انجام می دهد. اما بعد ویدیوهایی منتشر شد که نشان می داد او داخل سفارت رفته و پیگیر دریافت پاسپورت خود شده است.