ژاله صامتی در عصر جدید/ احسان علیخانی/داوران عصر جدید

رفتار وقیحانه و بی شرمانه احسان علیخانی با ژاله صامتی در عصر جدید | ژاله صامتی برنامه را ترک کرد

13:53 - 1401/02/26
احسان علیخانی در برنامه عصر جدید دیشب با ژاله صامتی بازهم بحث کرد و این رفتار بسیار عجیب بود.

پایگاه خبری گل کوچیک : احسان علیخانی مجری صدا و سیما است. احسان علیخانی برنامه عصرجدید را تولید کرده است. احسان علیخانی برنامه عصرجدید را اجرا می کند. احسان علیخانی ازدواج نکرده و مجرد است. رفتار عجیب احسان علیخانی با ژاله صامتی را در ادامه مشاهده می کنید.

احسان علیخانی برای بار دوم با بی ادبی با ژاله صامتی خانم داور برنامه عصر جدید برخورد کرد و این رفتار به خانم داور برخورد و برنامه را ترک کرد

بحث احسان علیخانی و ژاله صامتی در عصر جدید فرق آهن و تخته رو نمی دونید! رفتار وقیحانه و بی شرمانه احسان علیخانی با ژاله صامتی در عصر جدید | ژاله صامتی برنامه را ترک کرد15