ژاله صامتی در عصر جدید | احسان علیخانی | داوران عصر جدید

رفتار وقیحانه احسان علیخانی با بازیگر زن | ذات واقعی علیخانی رو شد

15:37 - 1401/05/18
احسان علیخانی در برنامه عصر جدید دیشب با ژاله صامتی بازهم بحث کرد و این رفتار بسیار عجیب بود.
احسان علیخانی

پایگاه خبری گل کوچیک : احسان علیخانی مجری صدا و سیما است. احسان علیخانی برنامه عصرجدید را تولید کرده است. احسان علیخانی برنامه عصرجدید را اجرا می کند. احسان علیخانی ازدواج نکرده و مجرد است. رفتار عجیب احسان علیخانی با ژاله صامتی را در ادامه مشاهده می کنید.

احسان علیخانی برای بار دوم با بی ادبی با ژاله صامتی خانم داور برنامه عصر جدید برخورد کرد و این رفتار به خانم داور برخورد و برنامه را ترک کردبحث احسان علیخانی و ژاله صامتی در عصر جدید فرق آهن و تخته رو نمی دونید!

 

 

 

 

 

.