ذوق خواهر تتلو در لایو اینستاگرام | قراره عمه بشم!

12:40 - 1401/02/13
خواهر تتلو در اینستاگرام لایو گذاشت. خواهر تتلو اعلام کرد که قرار است عمه شود. اسم خواهر تتلو نسیم نام دارد. نسیم مقصودلو خواهر تتلو از شاخ های اینستاگرام است.

خواهر تتلو در اینستاگرام لایو گذاشت. خواهر تتلو اعلام کرد که قرار است عمه شود. اسم خواهر تتلو نسیم نام دارد. نسیم مقصودلو خواهر تتلو از شاخ های اینستاگرام است.

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی خبر داد: نسیم مقصودلو خواهر امیر تتلو در رشت به جرم خوانندگی در یک مراسم خصوصی بازداشت شد.

ذوق خواهر تتلو در لایو اینستاگرام | قراره عمه بشم!14

نسیم مقصودلو چندی است به خوانندگی روی آورده و ویدئوهای خوانندگی او در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده و جنجالی شده است.

ذوق خواهر تتلو در لایو اینستاگرام | قراره عمه بشم!3