کار عجیب بازیکن فوتبال ایرانی در تولد همسرش

مهدی قائدی با انتشار این ویدیو در صفحه اش نوشت: تو می‌توانی شمع‌های تولدت را خاموش کنی، اما هیچ چیز نمی‌تواند آتش عشق مرا نسبت به تو خاموش کند. تولدت مبارک‌ عشق جانم 

مهدی قائدی با انتشار این ویدیو در صفحه اش نوشت: تو می‌توانی شمع‌های تولدت را خاموش کنی، اما هیچ چیز نمی‌تواند آتش عشق مرا نسبت به تو خاموش کند. تولدت مبارک‌ عشق جانم